TEMA

Denne ressursen gir innføring i aktuelle temaer som skole og yrkesvalg, fritid og reise. Den bygger på videoer med tyske ungdommer og gir således lyttetrening i hverdagstysk slik man møter det utenfor læreboka.